Piilonkiertäjien historia ja synty Yhdistys perustettiin alkujaan tarpeesta luoda paremmat harjoitusolosuhteet IPO:n harrastamiseen Kouvolan seudulla ja tarpeesta tukea koiraurheiluharrastusta. Perustamispäätös tehtiin vuonna 2007 ja mukaan pyydettiin muutamia aktiivisia koiraurheiluharrastajia. Vuosi 2007 oli suunnan etsimisen aikaa, jolloin loimme kontakteja useille tahoille helpottamaan myöhempää toimintaamme. Vuonna 2008 pääsimme panostamaan harrastuksen tukemiseen paremmin. Aloitimme tapahtumien järjestämisen yhdistyksemme varainkeruuksi. Vuonna 2008 jäsenistöä oli 17 henkilöä. Aloitimme myös palveluskoirakokeiden järjestämisen lainakentällä. Vuonna 2009 kutsuimme arvostettuja koiraurheilun ammattilaisia ulkomailta tuomaan meille lisäoppia seminaarien muodossa. Aloitimme myös oman harjoituskentän rakentamisen. Löysimme meille sopivan maa-alueen, jonka Kouvolan kaupunki vuokrasi käyttöömme. Kentän rakentaminen tarkoituksiimme sopivaksi on vaatinut rahaa ja työpanosta koko jäsenistöltämme useamman vuoden ajan. Vuonna 2012 järjestimme kentällämme jo ensimmäiset kokeet.  Toimistorakennuksen valmistuessa kaudella 2013 kentän oheen, olemme saavuttaneet ensimmäiset tavoitteemme harjoitusolosuhteiden parantamiseksi. Tavoitteenamme on kehittää olosuhteita harrastamiselle edelleen laadukkaammiksi, jotta jäsenistöllämme on mahdollisuus keskittyä varsinaiseen harjoitteluun ja kilpailemiseen.